• Email info@homeopatitipdernegi.org
  • Telefon 0 532 748 93 71
  • Çalışma Saatleri Pazartesi - Cumartesi
    Sabah 09:00 Akşam 20:00
  • homeopatitipdernegi.org

Hakkımızda

 Homeopatik Tıp Derneği, 2014 yılında Homeopati alanında uzman olan ya da eğitim almakta olan bir grup hekim, eczacı ve diş hekimi tarafından, Türkiye’de medikal alanda  homeopatinin yaygınlaşmasını sağlamak, tıp doktoru, diş tabibi, eczacı veya veteriner olan homeopati uzmanı yetiştirmek, homeopati alanında tedavi hizmeti vermek ve araştırmalar yapmak amacı ile kurulmuştur.   

Derneğin amacı, homeopatik tedavi konusunda halkın bilgilenmesini ve bu tedaviden daha kolay yararlanmasını sağlamak yani homeopatiyi herkes için kolay ulaşılabilir kılmaktır. 

Bu amaçla Homeopati uzmanı yetiştirmek üzere uluslararası standartlarda eğitim düzenlemek, Homeopatik tedavi yöntemi ile ilgili tıbbi ve genel meseleleri resmi ve özel kuruluşlar, makam ve merciler nezdinde dile getirmek ve bu meselelere çözüm bulmak üzere çalışmaktadır. 

Homeopati dalını ilgilendiren mevzuatın hazırlanması konusunda da ilgili makamlar ile işbirliği içinde çalışmış, Sağlık bakanlığında GETAT Genel Müdürlüğü ve  Üniversitelerde GETAt birimleri kurulması konusunda çaba harcamış, ayrıca hocalarımız Medipol Üniversitesi’nde Sağlık bakanlığı onaylı Homeopati Sertifika Programını düzenlemiş ve yürütmüşlerdir.  

 

Derneğimiz,ayrıca, Homeopati ile ilgili bilimsel çalışmalar ve araştırmaları izlemek, oluşturmak, sonuçlarını derlemek ve üyelerine bilgi sunmak, Homeopatinin yaygınlaşmasını sağlayacak eğitim, seminer, panel, konferans ve benzeri toplantıları düzenlemek konularında çalışmakta ve dış ülkelerdeki bu gibi toplantılara dernek üyelerinin katılmalarını teşvik etmektedir. 

Homeopati alanındaki eserleri Türkçe’ye kazandırmak ile ilgili olarak çalışan da bir grup arkadaşımız vardır. 

Dünyada ve Avrupa’da aynı gaye ile çalışan LMHI ve ECH gibi yurtdışındaki kuruluşlarla bağlantı halindedirve işbirliği içerisinde çalışmalar yürütmektedir. 

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİMİZ 

 

Uzm.Dr. Günnur Başar 

Uzm.Dr. Deniz Üşümüş 

Uzm.Dr. Emin Kaya 

Ecz. Gülnur Gülay 

Uzm.Dr. Oya Ciğerli